Sigurnost

Sigurnost upotrebe plina mora biti na najvišem mogućem nivou. Postavljanje i ugradnja opreme regulisana je zakonskim odredbama, tako da proizvođači plinske opreme na tržite plasiraju potrošače sa ugrađenom automatikom koja reguliše i obezbeđuje siguran rad uređaja.

Pravila sigurnim rukovanjem plinskim bocama:
- bocu uvek držati uspravno
- prilikom zamene boce zatvoriti ventil
- zapaljivost spoja regulatora i boce proveriti isključivo sapunicom ili sprejom za tu namenu
- u slučaju propuštanja plina, zatvoriti ventil, odvojiti bocu od potrošača i bocu izneti na otvoreno
- kod spajanja boce i potrošača koristiti samo orginalne zaptivke i creva
- redovno kontrolisati spojeve (creva, regulator i sl)
- držati se upustva o rukovanju plinskim bocama
- ne držati bocu u zatvorenim podrumskim prostorijama, stepeništima ili blizu otvorenog plamena
- ne izlagati bocu temperaturi iznad 40°C
- pri zameni boce strogo je zabranjeno pušiti ili prilaziti s otvorenim plamenom
- ne spajati bocu bez regulatora


Postupak u slučaju nezgode:
- zatvorite ventil na boci koja ispušta plin
- iznesite bocu na otvoreno
- osigurajte bocu od vatre i obavestite svog prodavca
- u slučaju požara u blizini plinskog potrošača, zatvorite ventil i bocu iznesite na otvoreno